Nasz zespół

Karol Stąpor

lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od dziecka miłośnik zwierząt, posiadacz 2 kotów - Bianki i Czarka. Jego szczególne zainteresowania dotyczą dermatologii, chirurgii i ortopedii. Za podstawę swojej pracy uważa zaangażowanie i doświadczenie, stale poszerzając swoją wiedzę podczas licznych konferencji.

Sylwia Bylica

technik weterynarii

Sylwia Pasierbek

lekarz weterynarii

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W czasie studiów dwukrotnie była na praktykach zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej, a staż absolwencki odbyła w specjalistycznej klinice w Manchesterze w Wielkiej Brytanii.